Paprastas būdas susigrąžinti mokesčius!

Registruokitės jau dabar, užtruksite tik kelias minutes

Spauda apie musParama uždarbiaujantiems Norvegijoje – iki 10 tūkst. eurų vaikui per metus

Dosni Norvegijos vyriausybės politika auginančioms vaikus šeimoms liečia ne tik teisėtus šalies piliečius, bet ir laikinai užsidirbti atvykusius imigrantus...

Užsienyje permokėtų mokesčių susigrąžina mažiau

Pra­ėju­siais me­tais už­sie­nio vals­ty­bė­se per­mo­kė­tus mo­kes­čius su­sig­rą­ži­no maž­daug 10 proc. ma­žiau lie­tu­vių, vy­ku­sių lai­ki­no dar­bo. Spė­ja­ma, kad grą­žin­ti­nos mo­kes­čių su­mos sen­ka dėl to, jog at­si­gau­nant Lie­tu­vos eko­no­mi­kai na­mo grįž­ta vis dau­giau tau­tie­čių ir ma­žiau jų iš­vyks­ta...

Augantis nedarbas Olandijoje lietuvių neatbaidė

Europos Sąjungos statistikos agentūros „Eurostat” duomenimis, Olandijoje nedarbas sausio mėnesį pasiekė net 8,5 proc., kai tuo tarpu prieš keletą metų šis rodiklis buvo vienas iš mažiausių Europoje ir tesiekė 5 proc...

Įbauginti lietuviai užsienio valstybėms palieka milijonus

Mokesčių specialistai teigia, kad dėl informacijos trūkumo užsienyje laikinai uždarbiaujantys Lietuvos piliečiai kasmet praranda vidutiniškai apie 16 mln. litų permokėtų pajamų mokesčių...

Žinių radijas kalbina RT Tax Lietuva vadovą

Statistikos departamentas praneša, kad vien pernai iš Lietuvos emigravo daugiau nei 41 tūkst. šalies gyventojų...

Total: 22